Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid

Antall elever og lærlinger, 25 år og eldre, som startet i videregående opplæring for fem år siden, og som har bestått videregående opplæring på mer enn normert tid, etter skolefylke. Som voksne regnes alle som er 25 år eller eldre og starttidspunktet regnes uavhengig av trinn. For å begrense innholdet til «nye» voksne deltakere, settes det som krav at de ikke skal ha hatt aktivitet tre år forut for starttidspunktet. Startpopulasjonen inkluderer ikke praksiskandidater. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)