Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår

Andel av praksiskandidater som var 25 år og eldre, som besto praksikandidatprøve i løpet av forrige skoleår. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever per 1.10 med resultatfilen for det samme skoleåret. Etter skolefylke. Kilde: VIGO. Teller: Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre . Nevner: Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre.