Bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår

Andel av elever og lærlinger, 25 år og eldre, som besto et skoleår (dvs utfall "B") i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever per 1.10 med resultatfilen for det samme skoleåret. Etter skolefylke. Kilde: VIGO. Teller: Antall elever og lærlinger, 25 år og eldre, som besto videregående opplæring forrige skoleår. Nevner: Antall elever og lærlinger i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre.