Rom i alt

Antall rom i alt, slik bygningen er utformet. Eventuelle beboere på bad, korridor ol., er ikke inkludert.