Andel enerom

Populasjonen er sykehjem eller aldershjem, ekskl. rene avlastningsinstitusjoner/-boliger og barneboliger. Institusjoner inkluderes uavhengig av om det er kommunal eller privat eierform og drift, så lenge de er en del av det kommunale tilbudet. Gjelder rom som er lokalisert i kommunen, uavhengig av ev. kjøp/salg av plasser over kommunegrensene. Teller: enerom. Nevner: Antall rom i sykehjem eller aldershjem totalt lokalisert i kommunen, ekskl. ev. KAD/øyeblikkelig hjelp-plasser. Datakilde: KOSTRA-skjema 5 "Helse- omsorgsinstitusjoner", punkt 3.