Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere

(Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per innbygger pr. 31.12.)*1000