Antall utrykninger

Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger