Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året. (A-objekter: bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv)