Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger, kroner

Anslått erstatning til bygningsbranner / antall innbyggere. Teller: Data fra Finansnæringens Hovedorganisasjon. Nevner: Nevner = Folkemengde i alt pr. 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk