Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere

(Antall bygningsbranner i løpet av året/ antall innbyggere pr. 31.12)*1000. . Registrert etter kommunen der brannen fant sted. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap