Antall bygningsbranner

Antall bygningsbranner i løpet av året. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). Registrert etter kommunen der brannen fant sted.