Boligbranner per 1000 innbygger

(Antall boligbranner i løpet av året/ antall innbyggere pr. 31.12)*1000. Registrert etter kommunen der brannen fant sted. Boligbranner er inkludert i bygningsbranner. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap