Antall boligbranner

Antall boligbranner i løpet av året. Boligbrann er inkludert i bygningsbrann. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). Registrert etter kommunen der brannen fant sted.