Antall a-objekt

A-objekt er bygningar til opphald for eit større tal menneske kor brann kan medføra meir enn alminnelig fare for tap av menneskeliv. Antall A-objekter: Bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv