Andel A-objekter som har fått tilsyn

Antall A-objekter som har fått tilsyn i løpet av året/ antall A-objekter totalt (A-objekt er bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv)