Årsverk av feier per 1000 innbyggere, funksjon 338

Antall årsverk feiere knyttet til funksjon 338 per innbygger pr. 31.12 *1000. Det er utregnet felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid. Årverk for feier er inkludert i årsverk for forebygging, funksjon 338. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).