Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere

Antall årsverk knyttet til funksjon 339 per innbygger 31.12.*1000 Det er utregnet felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)