Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere

Antall årsverk knyttet til funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker per innbyggere pr. 31.12*1000 Det er utregnet en felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)