Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker