Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen