Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger