Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker

Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker