Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad

Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad