Andel av alle energiutgiftene

Andel av samlede energiutgifter, fordelt på energitype (energiart).