Barn med barnevernstiltak per 31.12.

Barn som mottar tiltak frå barnevernet per 31.12. i rapporteringsåret.