Barn med barnevernstiltak i løpet av året

Barn med tiltak frå barnevernet i løpet av året