Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva

Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva