Selvkostgrad

Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og gebyrgrunnlag for året, tillagt avsetning til selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd