Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger

Nøkkeltallet viser kommunens gebyrinntekter for avløpstjenesten fordelt på antall innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste