Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger

Nøkkeltallet viser kommunens gebyrgrunnlag fordelt på antall innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste. Med gebyrgrunnlaget menes alle kostnader som ligger til grunn for utmålingen av gebyrene til kommunens innbyggere