Finansiell dekningsgrad

Nøkkeltallet finansiell dekningsgrad uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og gebyrgrunnlag for året