Driftsutgifter per tilknyttet innbygger

Nøkkeltallet viser totale driftsutgifter (direkte + indirekte) for avløpssektoren fordelt på innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste