Driftsutgifter for avløpsrensing per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.)

Nøkkeltallet viser totale driftsutgifter for avløpsrensing (direkte + indirekte) fordelt på antall innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste