Sykepenger som trygd/pensjon

Sosialhjelpstilfeller med trygd/pensjon som hovedinntekt og trygd/pensjon type er sykepenger