Sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven

Antall sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven