Mottakere med stønadslengde 6-12 måneder og vilkår

Sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven og stønadslengde 6-12 måneder