Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

Teller: Brukere av hjemmetjenester 0-66 år per 31.12.. Gjelder KOSTRA-funksjon 254, det vil si følgende tjenester: Praktisk bistand: hjelp til daglige gjøremål, Praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål, Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse BPA, helsetjenester i hjemmet (tidl. «hjemmesykepleie»), avlastning utenfor institusjon, omsorgsstønad, rehab utenfor inst. tom. 2018. Nevner: Alle brukere av hjemmetjenester som forklart i teller, uavhengig av alder. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.