Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Avtalte årsverk er summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobberomregnet til heltidsjobber.