Andel private institusjonsplasser

Andel plasser i private institusjoner av kommunens samlede disponible plasser som inngår i kommunens tilbud til innbyggerne. Gjelder kommersielle eller idelle institusjoner som er en del av kommunens tilbud. Inkludert kjøpte plasser lokalisert i andre kommuner, ekskludert solgte plasser ut av kommunene.