Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier

Indikatoren viser andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier innen 14 etter hjemkomst fra føde/barselavdeling, som første konsultasjon i helsestasjon 0-5 år. Beregning av andel (prosent): (Antall hjemmebesøk utført av helsesykepleier innen 2 uker etter hjemkomst fra føde/barselavdeling som første konsultasjon i helsestasjon 0-5 /Antall fødte i løpet av året)*100