Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud

Teller: Brukere av dagaktivitetstilbud 67-79 år. Datakilde: IPLOS per 31.12. Nevner: Innbyggere 67-79 år per 31.12.