Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsestjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år