Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger

Teller: Avtalte årsverk i helse- og omsorgstjenestene. Inkludere vikarer, permisjoner og sykefravær, men ikke overtid. Omfatter også årsverk fra privat virksomhet som utfører tjenester på vegne av kommunen. Datakilde for omsorgstjensten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten er a-ordningen, 3. uke i november. For lege- og fysioterapeutårsverk er datakilden KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nevner: Innbyggere pr. 31.12.