Utgifter for bygg fordelt per innbygger

Viser utgifter til eiendomsforvaltning fordelt per innbygger i (fylkes)kommunen.