Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter

Viser hvor mye (fylkes)kommunens netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning utgjør av de totalte netto driftsutgiftene.