Undersøkt/behandlet

Antall personer undersøkt/behandlet i løpet av det siste året.