Personer i hver pasientgruppe

Antall personer i hver pasientgruppe.