Ikke møtt til undersøkelse/behandling

Antall pasienter som ikke møtte opp til undersøkelse/behandling.