Etterslep av pasienter

Etterslep av pasienter på grunn av kapasitetsproblemer.