Andel undersøkt/behandlet

Andel personer undersøkt/behandlet i løpet av året.